کربلای3عملیاتی موفق درعرصه سیاسی، اقتصادی ونظامی/ قطع گلوگاه نفتی عراقبه گزارش ایرنا، عملیات کربلای 3 در روز یازدهم شهریور ماه 1365 همزمان با تشکیل کنفرانس سران غیر متعهدها در شهر حراره بود و لذا قبل از این که آن را عملیات نظامی صرف بدانیم، می بایستی به عنوان یک عملیات سیاسی و اقتصادی موفق نظامی قلمداد کرد.
تصرف دو اسکله البکر و العمیه متعلق به رژیم عراق، تسلط رزمندگان اسلام برشمال خلیج فارس را به دنبال داشت و بعد ازعملیات افتخار آفرین والفجر 8 که به آزادی شهر بندری فاو انجامید وجمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برشمال خلیج فارس مسلط شده ، عراق بمنظور انحراف در افکار عمومی و رسانه های خبری خارجی تعدادی خبرنگار و فیلمبردار به روی اسکله ها آورده بود، تا بدین وسیله نشان دهد که هنوز این منطقه، دارای فعالیت است.
با اجرای عملیات کربلای3 فصلی جدید در جنگ تحمیلی گشوده و عنصر تازهای (حضور عملیاتی سپاه در میدان دریایی جنگ تحمیلی) وارد معادله و موازنه موجود شد که بعدها در درگیریهای ایران و امریکا در خلیج فارس، اهمیت حیاتی خود را نشان داد.
رزمندگان اسلام و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رشادت‌های فراوان سکوهای البکر و العمیه را منهدم کرد و عملا درآمدهای دریایی ارتش بعث عراق را به حداقل رساند و این عملیات یکی از عملیات موفق در دفاع مقدس بود.

** ایده عملیات نظامی در دریا
به نقل از مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، این درحالی بود که قبل ازعملیات کربلای 3 ، ایده انجام عملیات نظامی در دریا با سفر دریایی فرماندهان یگان های زمینی سپاه پاسداران و بررسی وضعیت تعرض به منافع عراق در شمال خلیج فارس طرح شد. این امر موجب شد که فرماندهان لشکرها و تیپ ها به آموزش یگان های خود جهت عملیات در آب بپردازند.
برهمین اساس، به موازات آماده سازی یگان ها برای عملیات در هور، اندیشه عملیات در دریا علیه منافع عراق بارور شد و در نتیجه ماموریت تعرض به اسکله های نفتی العمیه و البکر به نیروی دریایی سپاه پاسداران (قرارگاه نوح) واگذار گردید.
به منظور انجام عملیات ایذایی و محدود، طراحی جهت حمله به اسکله العمیة عراق در خلیج فارس تصویب و اجرای این ماموریت به نیروی دریایی سپاه واگذار شد و یکی از یگان های با تجربه نیروی زمینی سپاه از لشکر 14 امام حسین (ع)، برای انجام این عملیات، به قرارگاه نوح مامور گردید و در ساعت 30/1 دقیقه بامداد روز سه شنبه یازدهم شهریور ماه 1365، با رمز مقدس «حسبنا الله و نعم الوکیل» آغاز شد.
انگیزه اصلی عملیات کربلای 3 تصرف و انهدام دو اسکله العمیه و البکر بود و در کنار هدف اصلی، اهداف دیگری مانند «تکمیل عملیات والفجر 8 با ساقط کردن مهم ترین پایگاه دریایی دشمن و کوتاه کردن دست او از شمال خلیج فارس، ایجاد فضا و منطقه سالم دریایی برای کشتیرانی، اجرای یک عملیات دریایی و نشان دادن حضور مقتدرانه نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس» نیز دنبال می شد.

** ویژگیهای سخت منطقه عملیاتی کربلای 3
دو اسکله نفتی العمیه و البکر درآب های خلیج فارس و در جنوب شرقی راس البیشه با فاصله 12 کیلومتر از یکدیگر، در یک راستا نسبت به خط شمال واقع شده اند. سواحل جمهوری اسلامی، در شمال این اسکله ها و بندر فاو، خورعبدالله و بوبیان نیز درغرب آن قرار دارند. محل تعبیه این سکوها، نقطه تلاقی آب های اروند رود و خورعبدالله با خلیج فارس است . عمق آب در اطراف این اسکله ها در حال مد، 34 متر و در حالت جزر، بین 30 تا 31 متر است.
فاصله این دوسکو تا مواضع خودی (درنهر قاسمیه)، به ترتیب، 25 و35 کیلومتر است و طی مسافت میان این اسکله ها تا ام القصر، 3 ساعت به طول می انجامد.
** البکر و العمیه عمده ترین سکوهای صادرات نفت عراق
سکوهای البکر و العمیه، قبل ازشروع جنگ، ازعمده ترین محل های صدور نفت عراق بودند که کشتی های بزرگ با تناژ بیش از300 هزارتن، با پهلو گرفتن در کنار این سکوها، بارگیری می کردند و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این دو اسکله(عمیق بودن آب در این منطقه و …) یک سوم نفت عراق از این منطقه صادر می شد.
علاوه براین، با قرار گرفتن این دو اسکله برسر راه ام القصر و بندر بصره، کشتی های بازرگانی عراق، در کنار آن ها لنگر می انداختند و پس از فرا رسیدن موعد تخلیه و یا بارگیری، راهی بنادر مذکورمی شدند.
با شروع جنگ و تلاش عراق برای افزایش صدور نفت، فعالیت این سکوها زیاد و در نتیجه، به صورت یکی از اهداف مورد حمله ایران درآمد.
با وجود همه موانع و مشکلات موجود، تصرف سکوها به دلیل اهمیت این منطقه برای جمهوری اسلامی مزایایی را در بر داشت.
با تصرف امکانات روی اسکله ها، رفتن به سوی ام القصر به راحتی انجام می گرفت. از طرف دیگر، رزمندگان می توانستند، روزها در این منطقه مستقر و شب ها جهت انجام عملیات، به سوی منطقه بوبیان در هور حرکت و مجدداً به این منطقه باز گردند.
ترکیب قوای دشمن روی هر یک از سکوها، شامل یک گروهان تقویت شده از تیپ 440 دریایی بود. گردان 4، حفاظت ازسکوی العمیه و گردان یک حفاظت از سکوی البکر را بر عهده داشت.

** قرارگاه نوح فرماندهی عملیات
هدایت وفرماندهی عملیات برعهده قرارگاه نوح (ع) بود که برای اجرای عملیات یگان های لشکر 14 امام حسین (ع) با 2 گردان احتیاط و دو ناو تیپ 14 کوثر و 13 امیرالمومنین (ع) را به عنوان پشتیبان عملیات در اختیار گرفت.
براساس طرح مانورعملیات، دو ناو تیپ کوثر و حضرت امیرالمومنین (ع) باید دهانه خور عبدالله را برای جلوگیری از پشتیبانی نیروهای دشمن مستقر روی اسکله ها مسدود می کردند. نیروهای غواص لشکر امام حسین (ع) نیز توسط قایق به نقطه رهایی انتقال می یافتند و سپس با تاریک شدن آسمان، از سه محور به سوی اسکله العمیه روانه شده و آن را تصرف می کردند. آن گاه، نیروهای سوار بر شناور وارد عملیات شده و روی اسکله مستقر می شدند. در صورت امکان، اسکله البکر نیز باید مورد هجوم قرار می گرفت.

** شرح عملیات
حدود ساعت 21 روز دهم شهریورماه 1365 نیروهای غواص به سمت هدف حرکت کردند؛ لیکن به دلیل مشکلاتی همچون مغایرت جهت وزش باد با جهت حرکت غواص ها، قطع تماس آنان با فرماندهی و نیروهای پشتیبانی و … موجب تاخیر در رسیدن به هدف تعیین شده گردید.
حدود ساعت 4 بامداد روز یازده شهریور ماه نیروهای غواص محور راست موفق شدند به سمت چپ اسکله العمیه رسیده و خود را به بالای اسکله و روی باند بالگرد برسانند و با محرز شدن درگیری روی اسکله، رمز عملیات (حسبناالله و نعم الوکیل) توسط فرماندهی قرارگاه قرائت شد. نیروها به سرعت عملیات پاکسازی باند و آماده کردن محل برای ورود دیگر نیروها را انجام دهند.
در ساعت 05:30 بامداد یکی از گروهان های رزمندگان اسلام سوار شناور به اسکله رسید و متقابلاً دشمن نیز که سمت راست اسکله را در اختیار داشت، به سوی قایق های این گروهان شلیک کرد و همین امر موجب شد فشار وارد بر غواص های مستقر در اسکله کاهش یابد.
با روشن شدن هوا، نیروهای غواص محورهای دیگر موقعیت خود را یافته و به طرف اسکله حرکت کردند. به این ترتیب، حدود ساعت 8 صبح اسکله العمیه به طور کامل به تصرف درآمد. سپس، اسکله البکر مطابق طرح به آتش کشیده شد.
نخستین فشار دشمن به العمیه در ساعت 10 صبح با پرتاب یک موشک آغاز شد و به دنبال آن نیروی هوایی عراق به بمباران منطقه پرداخت. پرتاب موشک های دوربرد تا هنگام شب نیز ادامه یافت؛ به گونه ای که تا صبح روز دوم عملیات، چهار فروند دیگر به سوی اسکله شلیک شد. هم چنین، دشمن توانست حوالی نیمه شب 8 فروند شناور خود را به طرف اسکله بیاورد.
با فرارسیدن روشنایی روز دوم عملیات، هواپیمای دشمن در منطقه حضور یافته و اسکله را بمباران کردند. سپس، ناوچه های عراقی آرایش گرفته وبا حمایت بالگردها به سمت اسکله پیشروی کردند. فشار روی نیروهای خودی هر لحظه بیشتر می شد و بدیهی بود که بدون عملیات پشتیبانی و تکمیلی که انجام آن به دلایلی صورت نگرفت عملیات می بایست درهمین حد ایذایی خاتمه یافته و نیروها منطقه را ترک کنند.
به همین دلیل نیروها عقب نشستند و نزدیک ظهر اسکله العمیه در حالی که تاسیسات و تجهیزات آن کاملا منهدم شده بود، مجددا به تصرف دشمن درآمد.

**نتایج عملیات
کشته شدن 63 نفر،به اسارت درآمدن بیش از 100 نفر،ساقط شدن دو هواپیمای جنگنده،
انهدام یک ناوچه،انهدام 15 قبضه ضد هوایی و 2 دستگاه رادار و به غنیمت درآمدن 4 دستگاه رادار از نتایج عملیات رزمنددگان اسلام در عملیات کربلای 3 بود.
اجتمام / 1095 /1724
گزارش : رضا رضائی مجد ** انتشار : حسین فتح الهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید