امیری: با ظرفیت های فراوان دیپلماسی دفاعی می توان تهدیدات را به فرصت تبدیل کردبه گزارش روز سه شنبه از روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری در همایش «حقوق دفاعی» و در جمع مدیران و کارشناسان حقوقی نیروهای مسلح، اظهارکرد: دیپلماسی دفاعی در قالب موافقت نامه های همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای در واقع می تواند در کنار دیپلماسی سیاسی منابع اعمال قدرت برای بالا بردن ظرفیت اقدام کشور در روابط خارجی را تشکیل دهد.
وی با تبیین مفهوم امنیت ملی و منافع ملی از منظر حقوق اساسی و چگونگی تأمین آنها از طریق پیمان های دفاعی و در چارچوب حقوق دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت: در یک فرآیند معمولی اگر قرار باشد به کلیات موضوع امنیت ملی و حقوق دفاعی بپردازیم باید آن را حول محور منافع ملی مورد ارزیابی قرار دهیم.
امیری ادامه داد: منافع ملی به صورت کلان و جامع می تواند شامل موضوعاتی نظیر حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی- اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور باشد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: بنابراین حفظ سرزمین، حفظ استقلال و حاکمیت، حفظ نهادهای اساسی جامعه، تقویت قدرت ملی و در پایان کارایی و اثر بخشی در حوزه امور بین الملل از متغیر های اساسی منافع ملی به شمار می روند.
وی اظهارداشت: در گفتمان مدرن علاوه بر نفی تهدیدات، ویژگی هایی را برای دست یابی به حیات سیاسی- اجتماعی شهروندان در نظر می گیرند و بر این اساس امنیت ملی در هر کشور عبارت است از مجموع توانمندی های آن کشور در سه بعد طبیعی، بهره برداری و استراتژیک.
امیری افزود: برای آشتی و پیوند بین دومفهوم امنیت ملی و منافع ملی باید ضمن شفاف سازی مفاهیم و شرایط درمصادیق آنها نیز بین مراکز قدرت و دستگاه -های سیاسی، نظامی و امنیتی یک همگرایی وجود داشته باشد.
وی گفت: استراتژی کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مفاهیم سه گانه حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور از حملات نظامی خارجی و تجزیه طلبی، حفظ استقلال و امنیت کشور حفظ جان مردم تعریف می شود. همچنین برای تأمین مفاهیم سه گانه مذکور باید نوعی همکاری و همزیستی بین مجموعه توانایی ها و دارایی های یک کشور اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی شکل بگیرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور یادآورشد: دراصل نهم قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره وتاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
امیری ادامه داد: هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
وی تاکید کرد: در تدوین دکترین امنیت ملی و تبیین حقوق دفاعی ضرورت دارد نسبت به تبیین استراتژی امنیت ملی و در تعیین و اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه دفاعی – امنیتی عنایت ویژه داشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآورشد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، لزوم برقراری امنیت منطقه ای و بین المللی را گوشزد می نمایند و در جهت دستیابی به این هدف دولت را به انعقاد پیمان های دفاعی- امنیتی با سایر کشورها و خصوصا کشورهای منطقه، به عنوان یکی از ابزارهای ضروری تأمین امنیت، توصیه و ترغیب نموده و می نمایند.
وی گفت: برای درک بهتر نظام امنیت منطقه ای لازم است در چارچوب واقع گرایی، اهداف و اولویت های امنیت ملی بازیگران منطقه ای را بررسی نماییم تا در مرحله بعد مشخص شود چه نوع الگوی امنیتی می تواند منافع ملی همه بازیگران و کشورهای منطقه را به صورت حداکثر نسبی تأمین نماید.
امیری با اشاره به حضور قدرتهای خارجی و تاثیرگذاری آنها بر برخی کشورهای منطقه و همچنین وجود برخی اختلافات و منازعات میان کشورهای منطقه اظهارداشت: برای مقابله با چالش ها و موانع مذکور باید راهکارهایی را جستجو نمود که تأکید بر مشترکات دینی و فرهنگی، توسعه همکاری های اقتصادی به عنوان یکی از مبانی همکاری-های امنیتی – دفاعی، اتخاذ سیاست چند جانبه گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی و توسعه نشست های مشترک بین المجالس کشورهای منطقه و همچنین جهان از جمله آنها است.
وی افزود: درچارچوب سیاست گذاری عمومی درحوزه امنیت ملی و منافع ملی دولت همواره نقش بنیادی ایفا می کند. منظور از دولت همانا نهادها و فرآیندهای سیاسی است که تدابیر و تصمیم های ناظر به مشکلات عمومی از رهگذر آنها اتخاذ می شود. البته مجموعه این نهادها برای اتخاذ تصمیم باید دارای جایگاه قانونی و نیز اختیارات ریشه دار در قانون باشند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد نقش قوه مقننه نیز گفت: در حوزه امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان خانه ملت و رکن قانونگذاری و با همکاری دولت می تواند نقش سازنده ای را در مقوله امنیت ملی ایفاء نماید.
وی افزود: همچنین در بند52 سیاست های کلی برنامه های توسعه ابلاغی از طرف رهبرمعظم انقلاب به افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در جهت تأمین منافع ملی و امنیت ملی با تخصیص منابع مالی لازم از بودجه عمومی کشور تأکید شده است.
امیری اظهارکرد: بررسی اسناد بالا دستی، شامل: قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و سیاست-های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و تحلیل آنها،نشان می دهد اصول کلی سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل بازدارندگی همه جانبه، متعارف و تلفیقی ودفاع محور با تمرکز بر بسیج مردمی، خودکفایی، توسعه توان موشکی، دفاع دریایی و دفاع سایبری با رویکرد هوشمندانه و انطباق بر مبنای مکان و نوع تهدیدات باز تعریف و روزآمد شده است.
وی گفت: بنابراین اجرای دیپلماسی دفاعی در قالب موافقت نامه های همکاری های دفاعی ازجمله مقوله هایی است که می تواند با مبنا قرار دادن اصول پیش گفته در تقویت امنیت ملی نقش آفرینی نماید. مفهومی که ناظر بر اولویت و برجسته سازی کاربست و بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی، گفت و گو و تعامل و همه ابزارهای غیر قهری برای پیشبرد هدفها و کار ویژه های دفاعی است که در آن بهره گیری از ابزارهای غیر نظامی برای کسب بالاترین هدف های دفاعی و در نهایت هدف های ملی مد نظر قرار گیرد.
سیام**9314*1724*
تنظیم: داود توسلی**انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید