سه شنبه ۰۹ شهریور ۰۰

سلته

سایت فرهنگی و هنری کرمانشاه

همه چیز در مورد لباس محلی کردی

در تعریفی که از فرهنگ می‌شود، پوشش یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر آن است و درواقع می‌توان آن را یکی از ارزش‌های اصلی هر فرهنگ به شمار آورد.

گفته می‌شود که فرهنگ هر ملت آیینه آن است و پوشش یکی از اصلی‌ترین اجزا فرهنگ در معرفی آن فرهنگ به سایرین است و رابطه لباس و فرهنگ آن‌قدر قوی بوده که در بسیاری از موارد ملاک شناخت افراد و تفکیک آنان از یکدیگر همین لباس است.

 

نوع پوشش از گذشته‌های بسیار دور، تاکنون که البته مقداری دستخوش تغییرات شده نشان‌دهنده منطقه زندگی هر فرد از اقلیم و جغرافیا و حرفه گرفته تا اقتصاد آن‌ها بوده و مردم مناطقی چون کوهستان و کویر بنا به نوع پوشش به‌راحتی از یکدیگر قابل‌تفکیک بودند.

لباس محلی این روزها علاوه بر اینکه هویت فرهنگی هر منطقه محسوب شده، نوعی جاذبه فرهنگی نیز هستند و ایران یکی از کشورهایی است که متنوع‌ترین پوشش‌ها در بین اقوام خود از لر، ترک، بلوچ، ترکمن گرفته تا کرد و قشقایی و گیلکی دارد، لباس‌هایی که معرف تمام ابعاد زندگی مردمان هر منطقه است.